ODE ZEMLJA U LED’NU, SVAK TI ŠUTI ISTINU

Bebè Na Volè & Selma Banich

Otvoreni studio, Galerija Miroslav Kraljević, 2018

 

UMJETNIČKO ISTRAŽIVANJE U SURADNJI S GALERIJOM MIROSLAV KRALJEVIĆ

Ženila se tuga

i nevolja.

Pir delala,

kruha ni imala.*

 

Ljubav za folklornu glazbu počeo je otkrivati spontano i donekle vrlo sramežljivo obradom tradicionalne slavonske Đakovo, Đakovo te autorskom pjesmom Baba Ljuba blues na posedarskom dijalektu. Kao svestrani istraživač tradicionalnog delta bluesa, Bebè Na Volè autorsku glazbu godinama stvara, snima i izvodi po do-it-yourself principima, nastavljajući povremeno istraživati i glazbenu baštinu svojih slavonskih i dalmatinskih korijena.

Višetjedni boravak u Otvorenom studiju Galerije Miroslav Kraljević prilika je za studiozniji pristup istraživanju folklornog nasljeđa - narodnog bluesa - i u narodu s njim povezanim običajima. U istraživačko-studijskom radu te u stvaranju privremene čitaonice i slušaonice u prostoru galerije Adamu će se u Otvorenom studiju pridružiti Selma koja, iako sama ne izvodi glazbu, inspiraciju često pronalazi u anarhističkim, radničkim i feminističkim pjesama.

Istraživački, izvođački i slušateljski prostor Otvorenog studija bit će otvoren svima koji su zainteresirani za susret s eksperimentalnim, eklektičnim čitanjem hrvatske narodne glazbe i s njom povezanim bluesom. Radni proces planira se privremeno zaokružiti izvedbenim događajem u galeriji koji će se održati 17.02. s početkom u 20h. 

Otvoreni studio bit će moguće posjetiti u prethodno najavljenim terminima.

* Istarska narodna pjesma

> He began to reveal his love for folklore music spontaneously and to some extend shyly remaking the traditional Slavonian song Đakovo, Đakovo and by composing his Baba Ljuba blues in Posedarje's dialect. As a versatile explorer of the traditional delta blues, Bebè Na Volè has been authoring, recording and performing music for years by do-it-yourself principles, continuing to explore musical heritage of its Slavonian and Dalmatian roots occasionally.

Open studio residency at the Miroslav Kraljević Gallery is an opportunity for a more studious research of the folklore heritage - as the people’s blues - and to folk customs asocciated with it. In the studio research and in creation of a temporary reading room and auditory in the gallery, Adam will be joint by Selma, who, although not performing music herself, often finds inspiration in anarchist, work and feminist songs.

Open studio’s research, performance and listening space will be open to anyone interested in an encounter with experimental, eclectic reading of Croatian folk music and its associated blues. Performance event scheduled in the gallery on February 17th, starting at 8 p.m., will mark a temporary wrapping up of the research process.

Open studio can be visited by previously announced appointment

U subotu, 17. veljače održat ćemo javnu prezentaciju kojom privremeno zaokružujemo istraživačko-studijski proces. Prezentirat ćemo dvije linije istraživanja - prva se naslanja na tradiciju naricanja - stiliziranog oplakivanja umrlog kako bi se okupljeni prepustili nekontroliranoj bujici emocija, a druga proizlazi iz tradicijskih napjeva koje smo zavoljeli proučavajući etnomuzikološke zapise na Institutu za etnologiju i folkloristiku. 

Iz prve linije istraživanja nastale su Hihotača i Ustenjača, dvije kolektivne prakse koje eksperimentiraju s dahom, glasom i tijelom, a mogu se čitati kao društveni običaj, terapeutska praksa i/ili muziciranje s napjevom koji nastaje iz smijanja odnosno stenjanja, a iz druge linije istraživanja nastale su Bebè Na Volè improvizacije na napjeve s lokaliteta otoka Suska i Paga te Koprivnice i Slavonije.

U sklopu prezentacije moći ćete čuti neke od zapisa i saznati više o samom procesu rada na njima.

> On Saturday, February 17, we will hold a public presentation with which we temporarily complete the research and study process. We will present two lines of research - the first one leans on the tradition of naricanje - a stylized mourning of the deceased to bring the crowd into an uncontrolled thrill of emotions, and the other derives from traditional tunes we got to be fond of while studying ethnomusicological records at the Institute of Ethnology and Folklore Research.

Hihotača and Ustenjača, two collective practices experimenting with breath, voice and body, have originated from the first line of research and can be read as a social, therapeutic and /or music practice built on laughing and moaning. From the second line of research Bebè Na Volè created improvisations based on melodies from the islands of Susak and Pag, Koprivnica and Slavonia.

You will be able to hear some of the recordings and find out more about the whole research process at the presentation.

Adam Semijalac, glazbenik, skladatelj i izvođač, živi i radi u Zagrebu. Osnivač koautorske inicijative OOUR. Kao glazbeni suradnik i skladatelj surađuje s brojnim hrvatskim koreografima i kazališnim grupama. Kao Bebè na Volè, izvodi one-man-band blues koncerte po hrvatskim i inozemnim klubovima i festivalima, izdaje autorske albume za nezavisne izdavače, zagrebački EGOBOO.bits i hustonski The What Of Whom, te samizdate na vinilu ”Time of great depression” (2014) i ”Hate is a wanderful thing” (2018). Osnivač i član benda Gloft. Snimao, nastupao i surađivao s brojnim hrvatskim glazbenicima. Član Hrvatskog društva skladatelja. Dobitnik nagrade Status Hrvatske glazbene unije.

> Musician, composer, and performer, lives and works in Zagreb. Founder of co-authorship initiative OOUR. As a music collaborator and composer, he works with numerous Croatian choreographers and theatre groups. As Bebè na Volè, he performs one-man-band blues concerts in clubs and festivals in Croatia and abroad, publishes for independent record labels EGOBOO.bits (Zagreb) and The What Of Whom (Huston), and self-publishes vinyl releases ”Time of great depression” (2014) and ”Hate is a wanderful thing” (2018). Founder and member of the band Gloft. He has recorded, performed, and collaborated with numerous Croatian musicians. Member or the Croatian Composers’ Union. Awarded a Status Award by the Croatian Musicians’ Union.

Zahvaljujemo djelatnicima Instituta za etnologiju i folkloristiku. Program Otvoreni studio financiralo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Program GMK podržava Zaklada Kultura Nova.

> We would like to thank the Institute of Ethnology and Folklore Research employees. Otvoreni studio is supported by the Ministry of culture of Republic of Croatia. GMK program is supported by Kultura Nova Foundation.

Naslovna fotografija: Adam Semijalac & Selma Banich (Ode zemlja u led’nu, svak ti šuti istinu, 2018)

Fotografije: Miran Kramar (Ode zemlja u led’nu, svak ti šuti istinu, 2018)

+ bebenavole.com

+ bebenavole.bandcamp.com

+ g-mk.hr