Izvedbena umjetnica, živi i radi u Zagrebu. Autorica je serije radova koje priprema samostalno i u suradnji s drugim umjetnicima, grupama i inicijativama. Stvara u mediju plesne izvedbe, performansu i akcijama u javnom prostoru, na filmu i u kazalištu, istovremeno angažirajući se u polju neformalne edukacije i istraživačkog rada. U promišljanju i prezentaciji vlastitog rada nastoji davati prednost etici ispred estetike, empatiji ispred utopije, umjetnosti ispred politike i prirodi ispred društva, proširujući tako kontekst u kojem svakodnevno uči, stvara i sudjeluje u organizaciji rada. Performance artist, lives and works in Zagreb. Has authored a series of artworks, created independently or in collaboration with other artists, groups, and initiatives. She uses the medium of dance performance, performance art, and action in public space, performing both on film and in theater, simultaneously being engaged in the field of non-formal education and practice-based research. While conceiving and presenting her own work, she strives to give priority to ethics over aesthetics, empathy over utopia, art making over politics, and nature over society, thus expanding the context for further learning, creation and participation in the organization of labor.

PONOSNO PODRŽAVAM PROUDLY SUPPORTING

BEBÈ NA VOLÈ

Buddha's Helping Hands Child Home

Budućnost izvan humanitarnog nakovnja i policijskog čekića

DEFENCING FESTIVAL

Platforma za reproduktivna prava

PLENUM ZAGREBAČKOG PLESNOG CENTRA

Women to Women INITIATIVE