KAMENA

Jučer sutra, Petrova gora, 2012

 

AKCIJA

 

Gurati kamen uzbrdo, samo nastaviti gurati kamen uzbrdo. Gurati ga prema vrhu, prema 507m Petrove gore. I položiti ga. Tu, na ovome mjestu. A onda otići. Krenuti natrag, dalje, negdje. Tamo gdje se i Sizifa može zamisliti sretnim.

Opis akcije: guranje kamena uzbrdo i polaganje kamena temeljca
Ruta: KT1 Muljava - KT6 Mali Petrovac / mjesto spomenika

Foto i video dokumentacija: Adam Semijalac (Kamena, 2012)                                                    

Projekt Jučer sutra bavi se memorijalima kao društvenim prostorom. Hvatajući se u koštac sa sutrašnjicom Bakićevog spomenika na Petrovoj gori želi se istovremeno sabiti na nekoliko ključnih pitanja koja se tiču njegove društvene funkcije i proširiti dalje od fascinacije njegovom monumentalnošću i disfunkcionalnošću.

Izložba je oblikovana kao čitaonica i gledaonica dokumentacijskih materijala i pristiglih idejnih prijedloga na poziv raspisan u rujnu 2012. Poziv je bio zamišljen kao sondiranje situacije, gdje se nalazi i odakle kreće razmišljanje o spomeniku, posebno u kontekstu povećanog interesa za baštinu socijalističkog modernizma. Utoliko nije propisivao format prijedloga i bio je upućen svima koji se zanimaju za antifašističke spomenike i pitanje prostora koji oni danas mogu generirati, bez obzira na profesionalnu pozadinu. Ovakav pristup temelji se na odluci da se Spomeniku ne pristupi kao traumi ili infrastrukturnom problemu, već da se postavi pitanje njegove site-specific dimenzije, kao i pitanje umjetničkog sadržaja u javnom prostoru, te da se otvaranjem kako sadržaja tako i forme pokušaju pomaknuti koordinate mogućeg i nemogućeg.

Projekt organizira WHW, u suradnji sa Srpskim narodnim vijećem.
Kustosica: Vesna Vuković

 

+ www.whw.hr/galerija-nova/izlozba-jucer-sutra-epizoda-1.html

+ www.whw.hr/galerija-nova/izlozba-jucer-sutra-epizoda-2-3.html